Wednesday, January 24, 2018

အဆင့္ျမွင့္တင္ေတာ့မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြေဆာင္းလာေသာ ထီးကိုပိတ္ၿပီး ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အမိုးေအာက္သို႔ ဝင္လိုက္သည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေနသည္။ မြန္းတည့္ ေန အပူခ်ိန္က ႐ုိက္ခတ္ေနသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အမိုးကို ေမာ့ၾကည့္မိသည္။ ေခါင္မိုးက တိုနံ႔န႔ံ။ ေနေရာင္ကို ေကာင္းစြာဟန္႔တားႏိုင္သည့္ အေန အထားမရွိသလို မိုးရြာလွ်င္လည္း လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မရႏိုင္။ သက္ျပင္းခ်ရင္း ဘတ္စ္ကားအလာကို ေစာင့္ေနမိသည္။ စိတ္ထဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု အေတြးဝင္ေနမိျပန္သည္။

'' ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မၾကာမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခ်က္ကို ျပန္ၾကားေယာင္မိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ တြင္ ယခင္ မထသ စနစ္ျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ကာလကေလာက္ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား စုၿပံဳေနမႈ မရွိေတာ့သည္က အမွန္ပင္။

ေလေအးစက္တပ္ YBS ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲမႈ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မပါဘဲ က်သင့္ေငြကို ေငြပုံးအတြင္း ထည့္သြင္းမႈ စနစ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ဘတ္စ္ကားစီးျပည္သူ မ်ား တျဖည္းျဖည္း အသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘတ္္စ္ကားကို ေရွ႕ေပါက္တက္ၿပီး အလယ္ေပါက္မွ ဆင္းသည့္စနစ္ကိုလည္း လိုက္နာေနၾကၿပီျဖစ္ရာYBS စနစ္ကို ျပည္သူမ်ား လက္ခံေနၾကၿပီဆိုသည္ ကို မျငင္းႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ အားထည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေနာက္လိုိက္မပါဘဲ ေငြပံုးထဲ တိုက္႐ိုက္ ထည့္သည့္စနစ္ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကတ္ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ကားစီးျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။ ကတ္စနစ္သံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေငြအေၾ<ြက အခက္အခဲအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့။ ထိုင္ခံု အလြတ္ရွိေနလ်က္ႏွင့္ သြားမထိုင္ႏုိင္ဘဲ ေငြပံုးအနီး မတ္တပ္ရပ္ကာ ကားေပၚတက္လာသူ ခရီးသည္ မ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္၂ဝဝ စီ ျပန္ေတာင္းၿပီးမွ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ တန္၊ ၅ဝဝ တန္မ်ား ေငြပံုးထဲထည့္ရသည့္ ဒုကၡလည္း ကင္းေဝးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒါေတြက ဘတ္္စ္ကားေပၚေရာက္ၿပီး ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္္အခဲ။


ဘတ္္စ္ကားမ်ားေပၚ မတက္ေရာက္မီ မွတ္တိုင္တြင္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနျပန္ သည္။ လက္ရွိဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ မွတ္တိုင္မ်ား၌ ထိုင္စရာမရွိေသး။ မွတ္တိုင္ပင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားႏုိင္။ ေန႔စဥ္ ဘတ္္စ္ ကားေမာင္းသူမ်ားက အမွတ္သညာျဖင့္သာ ဘတ္စ္ကားရပ္ကာ ခရီးသည္ အဆင္းအတက္ ျပဳလုပ္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွတ္တိုင္မ်ားက အမိုးေရာ ထုိင္စရာေနရာပါ ျပဳလုပ္ေပးထား ေသာ္လည္း မိုးမလံု၊ ေနေရာင္မလံုျဖစ္ေနသည္။

ယခုေတာ့ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းေတြ ထြက္လာ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဓိကလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ရွိေသာ ဘတ္္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၃၅ဝ ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာစရာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ကိစၥပင္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိေနၿပီး အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားလမ္း ေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၂၅ဝ ခန္္႔ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအဓိက မွတ္တိုင္ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ မ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ ကားျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားကို ဘတ္စ္ကားေပၚ မတက္မီ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ သက္ ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ႀကီးမ်ား ထားရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သလို၊ Please Q ဆိုသည္ အမွတ္အသားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါ့အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏုိင္ေသာ မွတ္တိုင္ျဖစ္ရန္လည္း ျဖည့္ဆည္းဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ အုိင္တီေခတ္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိ ရန္လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ မွတ္တိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈက ေခတ္ႏွင့္အညီ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ သင့္တင့္ေသာ အမိုး၊ အကာႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ ခရီးသည္ ထုိင္စရာမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္စ္ကားစီးခရီးသည္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေန႔စဥ္ လမ္းမမ်ားအေပၚ ခရီးသြားေနသူမ်ားအနက္ လူဦးေရ သိန္း ၂ဝ ခန္႔မွာ ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ မ်ားတြင္ ႐ံုးဖြင့္ရက္၊ စက္႐ံုဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္း ႐ံုးတက္၊ ႐ံုးဆင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္ အခ်ိန္ မ်ား၌ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနသူက မ်ားေနဆဲ။ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ား က်ပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကားစီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ကားေပၚတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို မွတ္တိုင္တြင္ ကားေစာင့္ ေနစဥ္အခ်ိန္မွာလည္း အဆင္ေျပေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးေတာ့မည့္ မွတ္တိုင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကို ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ မိုးရြာလွ်င္ မိုးခိုလိုၿပီး ေနပူလွ်င္ နားခိုစရာအရိပ္မွ် မရႏုိင္သည့္ မွတ္တိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဖူးၿပီျဖစ္သည္။

မွတ္တိုင္တြင္ ကားေစာင့္ရင္း အေတြးဝင္ေနရာ မိမိစီးမည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေမာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ကားေပၚ တက္ရန္ အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဘတ္စ္ကားက မွတ္တိုင္အထိ မေရာက္လာ။ မွတ္တိုင္ မေရာက္မီ မလွမ္းမကမ္းေနရာတြင္သာရပ္ၿပီး ခရီးသည္ တစ္ဦးစီ၊ ႏွစ္ဦးစီတင္ကာ ေမာင္းထြက္သြားသည္။ မွတ္တိုင္တြင္ ရပ္ေစာင့္ေနေသာ မိမိႏွင့္ အျခားခရီးသည္ႏွစ္ဦး က်န္ခဲ့သည္။ အင္း... ဘတ္စ္ကားမွတ္္တိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္႐ံုသာမက ဒီလိုစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့မႈေတြကိုလည္း ၾကပ္မတ္ရဦးမည္မွာ အမွန္ပင္။ ။

ေ၀ယံဦး
ဓာတ္ပံု-ေကဇင္
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

,

Download blog apk


အဆင္ေျပပါေစမိတ္ေဆြ မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ

သုတရသနည္းပညာေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္-download Apk-ဆိုတဲ့ပံုေလးကိုႏိွပ္ၿပီးေဒါင္းႏိူင္ပါတယ္ -၀ါသနာတူေဘာ္ဒါမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္

က်ြန္ေတာ့္APKေလးကိုေဒါင္းေလာ့လုပ္ၿပီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္

iOS

data lable="ios"

Business

လည္ပတ္ရန္ေနရာေလး

Featured

နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုေဒါင္းယူႏိူင္ပါသည္

Sponsor

Android

5/Tech/feat-tab

Fashion

5/Cars/feat-tab

Contact Form

Name

Email *

Message *

Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား

အသစ္တင္သမွ်ေမလ္းကရေစရန္ေမလ္းလိပ္စာခ်န္ခဲ့ေပးပါ

ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုပါက

မူပိုင္-စိုးမိုးေအာင္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ဝါသနာအရေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္ . Powered by Blogger.

,

Ads

,

Ads

Total Pageviews

Post Top Ad

Post Top Ad

ေၾကာ္ျငာေလးတခ်က္ကလစ္ေပးပါေနာ္

ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Breaking

Technology

3/Tech/feat-grid

Facebook မွလည္းဖတ္႐ႈ႕ႏိူင္ပါတယ္

Random Posts

Recent Posts

ယေန႔ေငြေေျကးေဈးကြက္

Breaking News

Extra Ads

ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္

Followers

,


လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္းစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရွိၾကပါေစ

ဘေလာ့နည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္

Create your own banner at mybannermaker.com!

Follow Me

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕စကားသံမ်ား

အားေပးမႈကိုမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Sports

3/Sports/col-left

Recent Comments

Technology

3/Technology/col-right

Box

ေန႔တိုင္းလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွသမွ်ေလးေတြ, သတင္း, သုတ, ရသ, နည္းပညာမ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္ အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္

Popular Posts

slider