Tuesday, January 30, 2018

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တင္ျပထားမွဳ ခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာၾကား
===================================
ဘားအံ ဇန္နဝါရီ ၂၈

    ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ၈၈ ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ကရင္ျပည္နယ္ဥကၠဌ ဦးေစာေမာင္ႀကီးမွ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ျပဳလုပ္ရန္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားမွဳကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အစည္းအေဝဆံုးျဖတ္ခ်အရခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းရဲမွဴ းေက်ာ္သန္းက ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

   ``က်ေနာ္ဆီကို ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က လာတင္တယ္၊က်ေနာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒအရ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိပါဘူး၊ ဦးေစာေမာင္ႀကီးတင္ျပခ်က္ကို က်ေနာ္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဆီ ၾကန္႔ၾကာမွဳမရွိေစဘဲ ဆက္လက္တင္ျပရတယ္၊ အဲဒီကိစၥကို ဇန္နဝါရီလ၂၇ ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ေကာ္မတီကအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ( ၁/ ၂၀၁၈ )ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၁)အရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စာက်က္/စာေျဖ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ျဖစ္ေနတာေရာ၊ ခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္မဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္အခမ္းအနားကို အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္လံုၿခံဳေရးအထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္တာေရာေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို  ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ း
ထံ ထပ္မံအေၾကာင္းတဲ႔အတြက္ ဦးေစာေမာင္ႀကီးကို ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းစုစီ တင္တာကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္းနဲ႔  ၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕
 အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ဒီေန႔ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာၾကားတာပါ´´ဟု ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းက ေျပာသည္။

       ဦးေစာေမာင္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာနံနက္ (၀၇:၄၅)အခ်ိန္မွ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ လူအင္အား ၂၀၀ဦးခန္႔ျဖင့္ ``လယ္ယာေျမျပႆ      နာမ်ားအား ဥပေဒပါအတိုင္း စိစစ္ေပးရန္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း၏ ေဒသခံမ်ားအေပၚဆက္ဆံျခင္းအား ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္၊ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးေရး´´ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္တိုင္ကြင္းမွာ စုရပ္လုပ္ၿပီး ေအာင္သံလြင္အားကစားကြင္းအထိ စီတန္း လွည့္ခြင့္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရၿပီး ခြင့္မျပဳေသာ္လည္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

  `` ဦးေစာေမာင္ႀကီးက ခြင့္မျပဳလဲျပမယ္လို႔သိရတယ္၊ သူအေနနဲ႔ယခင္ကလည္း ခဏခဏျပတယ္ ခြင့္မျပဳရင္ ျပန္ရုပ္သိမ္းတယ္၊ရုပ္သိမ္းတာကိုမသိလိုက္လို႔ လာၿပီးဆႏၵျပတဲ႔သူေတြ အေရးယူခံရဘူးတဲ႔ျဖစ္စဥ္လဲရွိခဲ႔တယ္၊ သိေစခ်င္တာက ျငင္းတာမဟုတ္ပါဘူး ။ခြင့္မျပဳႏိုင္တဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို ေခၚေျပာၿပီးၿပီေလ၊ ဆက္လုပ္္ရင္ေတာ့ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမွာပါ၊ ယခင္
အေရးယူခံရဘူးသူေတြပါရင္ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းနဲ႔ဆို ပိုၿပီး ျပစ္ဒဏ္ကပိုေၾကာင္း´´ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   ဦးေစာေမာင္ႀကီးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းစုစီ တင္ျပသည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ (၂၀)ခန္႔အထိ တင္ျပေလ်ာက္ထားခဲ႔ၿပီး တစ္ႀကိမ္မွ်အေရးယူ
ခံရဘူးျခင္းမရွိေသးဘဲ မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ တစ္ႀကိမ္အေရး
ယူခံရဘူးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒတြင္
ပုဒ္မ ၁၈ ၌ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဟန္႔တားျခင္း၊ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း ျပဳလုပ္သူကို ျပစ္မွဳထင္ရွားပါက တစ္ႏွစ္
ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာေငြဒဏ္
ဒဏ္ႏွစ္လံုးခ်မွတ္လို႔ရေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၉ ကသက္ဆိုင္ရာအသိမေပး
ဘဲလုပ္တာပါ၊ ပုဒ္မ ၂၀ ကေတာ့ တင္ျပခ်က္ပါအခ်က္ေတြေဖာက္ဖ်က္တာေတြ ေငြေပးငွားၿပီးလုပ္တာတို႔ အတင္းအၾကပ္ ပါဝင္ဖို႔ခိုင္းတာတို႔ ေဒသႏၲရ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ႀကိဳတင္ရွင္းျပသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုေဖာက္ဖ်က္တာေတြကိုအေရးယူတာပါ၊ ပုဒ္မ ၂၁ ကစုေစစီတန္းရာမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္တာတို႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္တာေတြတို႔ အက်ိဳးပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာတို႔က်ဴးလြန္ခဲ႔ရင္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
မင္းသူ/ထြန္းထြန္းေထြး(ဘားအံ)


,

Download blog apk


အဆင္ေျပပါေစမိတ္ေဆြ မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ

သုတရသနည္းပညာေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္-download Apk-ဆိုတဲ့ပံုေလးကိုႏိွပ္ၿပီးေဒါင္းႏိူင္ပါတယ္ -၀ါသနာတူေဘာ္ဒါမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္

က်ြန္ေတာ့္APKေလးကိုေဒါင္းေလာ့လုပ္ၿပီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္

iOS

data lable="ios"

Business

လည္ပတ္ရန္ေနရာေလး

နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုေဒါင္းယူႏိူင္ပါသည္

Sponsor

Contact Form

Name

Email *

Message *

Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား

အသစ္တင္သမွ်ေမလ္းကရေစရန္ေမလ္းလိပ္စာခ်န္ခဲ့ေပးပါ

,

မူပိုင္-စိုးမိုးေအာင္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ဝါသနာအရေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္ . Powered by Blogger.

,

Ads

,

Ads

Total Pageviews

Post Top Ad

Post Top Ad

ေၾကာ္ျငာေလးတခ်က္ကလစ္ေပးပါေနာ္

Breaking

Technology

3/Tech/feat-grid

Facebook မွလည္းဖတ္႐ႈ႕ႏိူင္ပါတယ္

Random Posts

Recent Posts

ယေန႔ေငြေေျကးေဈးကြက္

Extra Ads

ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္

Followers

,


လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္းစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရွိၾကပါေစ

ဘေလာ့နည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္

Create your own banner at mybannermaker.com!

Follow Me

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕စကားသံမ်ား

အားေပးမႈကိုမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Sports

3/Sports/col-left

Recent Comments

Technology

3/Technology/col-right

Box

ေန႔တိုင္းလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွသမွ်ေလးေတြ, သတင္း, သုတ, ရသ, နည္းပညာမ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္ အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္

Popular Posts

slider