Monday, February 05, 2018

ထမင္းဝေအာင္စားထားဆိုတာ အလႉမွာဖိတ္ေကြၽးတာမဟုတ္ဘူး ….. (News Video)

Filled under:

ထမင္းဝေအာင္စားထားဆိုတာ အလႉမွာဖိတ္ေကြၽးတာမဟုတ္ဘူး ….. (News Video)“မင္းတို႔ ထမင္းဝေအာင္စားထားဆိုတာ ဒံေပါက္ေခၚေကြၽးတာ မဟုတ္သလို အလႉမွာထမင္း စားဖို႔ ဖိတ္တာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး ဒီအဓိပၸာယ္ ကို ဗမာ လူမ်ိဳးတိုင္းသိတယ္ ။မင္းတို႔ထမင္းဝေအာင္စားထားဆိုတဲ့စကားဟာ သတ္ျပစ္မယ္ လို႔ေျပာတာႏွင့္အတူတူပဲ။”
Kamayut Media