Blogger Widgets Google အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ - ကိုရဲ(နည္​းပညာ) .quickedit{display:none;}

My Gif Photo

ကိုရဲ(နည္းပညာ)

Welcome

Google အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
Zawgyi Version


ဂူဂယ္
အေမရိကန္ နိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အင္တာနက္ႏွင့္ နည္းပညာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ဂူဂယ္ (Google) ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္တြင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ တည္ေနရာမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ Mountain View တြင္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ၂၀၀၇ အထိ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္သမား ၁၃၇၄၈ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။ Google ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ ကမာၻေပၚရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း၍ အားလုံးအသုံးခ်နိဳင္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိေအာင္ သုံးနိုင္ရန္ ("organize the world's information and make it universally accessible and useful.") ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဂူဂယ္
Google 2015 logo.svg
Googleplex-Patio-Aug-2014.JPG
ဂူဂယ္၏ မူလႏွင့္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနယ္ေျမ ဂူဂယ္ပလပ္ရွ္
အမ်ိဳးအစား
အမ်ားဆိုင္
လုပ္ငန္း
အင္တာနက္
ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
တည္ေထာင္သည့္ႏွစ္
၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ ၄
မိုင္လိုပါ့ခ္ ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု[၁][၂]
တည္ေထာင္သူမ်ား
လယ္ရီေပ့ခ်္
ဆာေဂး ဘရင္
ဌာနခ်ဳပ္
ဂူဂယ္ပလပ္ရွ္ ၊ မိုင္လိုပါ့ခ္ ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား[၃], အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ေဆာင္မႈ ဧရိယာ
ကမာၻအႏွံ႕
အေရးပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ဆန္ဒါ ပစ္ခ်ိဳင္း (စီအီးအို)[၄]
ဝင္ေငြ
Increase အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆.၀၀၁ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အခြန္မေဆာင္မွီ ဝင္ေငြ
Increase အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆.၄၉၆ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အသားတင္ ဝင္ေငြ
Increase အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၄၄၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ
Increase အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁.၃၃ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
စုစုေပါင္း ရွယ္ယာတန္ဖိုး
Increase အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄.၅ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အလုပ္သမားဦးေရ
၅၃၆၀၀ (၂၀၁၄)[၆]
ကုမၸဏီခြဲ
အက္ဒ္ေမာ့ဘ္၊ ဒါဘယ္ကလစ္၊ အြန္တူး နည္းပညာအသုံးခ်သိပၸံ၊ ပစ္နစ္၊ ယူက်ဴ႕ဘ္၊ ေဇဂတ္၊ ေဝ့ဇ္၊ ဘေလာ့ဂါ၊ စလစ္ေလာ့အင္၊ ေဘာ့စတြန္ ဒိုင္းနမစ္၊ ဘမ့္ပ္၊ နက္စ္ လပ္(ဓာတ္ခြဲခန္း)၊ ဒိဗ္ မိုင္းန္၊ ဒဗလ်ဴအိုင္အမ္အမ္ တစ္(ဝမ္း)၊ ဗိုင္းရပ္စ္တိုတယ္၊ ေမာ္တာရိုလာ မိုင္ဘိုင္လတီ၊ ဂူဂယ္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဂူဂယ္စတိုး(ဆိုင္)၊ ကီးဟိုး၊ ဂူဂယ္ ခ်ိဳင္းနား (တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဂူဂယ္)၊ အိုင္တီေအ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊ အင္းေမ့(ဓာတ္ပုံ)အေမရိကား၊ ကယ္လ္တစ္ရွ္၊ ဖိဒ္ဘန္းနား၊ နီယိုတိုနစ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊ ပိခ္စထရင္း၊ ပိုစတနီ၊ ဂူဂယ္အဖြဲ႕ေပါင္းစုေအာက္ရွိ ကြန္ယက္၊ ဒီမာ့ခ္ ႐ုပ္သံလႊင့္၊ ဂ်ီ ဆုအိုင္တီ(တည္းခိုခန္း)၊ ဂူဂယ္ ကေလာပ္(တိမ္) ပလက္ေဖာင္း၊ ဂ်ီဗြီ၊ အန္ဒိုရွန္၊ ဂူဂယ္စြမ္းအင္၊ ဘက္ဖာေဘာ့ရွ္ စသည္တို႔အျပင္ အမ်ားအျပား
ဝက္ဘ္ဆိုက္
google.com
References: [၇]
Google ကိုစတင္တည္ေထာင္သူမ်ားမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ လယ္ရီေပ့ခ်္ ႏွင့္ ဆာေဂး ဘရင္ တို႔မွ Google အား ရွာေဖြေရး စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီလ တြင္စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Google ဟာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕မွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ အျဖစ္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ အျဖစ္သက္မွတ္ခဲ့သည္။ အစကနဦး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွာေဖြေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္း မ်ားအျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အေျချပဳ အီလက္ထေရာနစ္ စာပို႔စနစ္မ်ား၊ အြန္လိုင္း ေျမပုံလမ္းၫႊန္မ်ား ၊ ႐ုံးသုံး ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ေဝမွ်ျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။

ဂူဂယ္သည္ အဓိကသည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွာေဖြေရးကို အဓိက လုပ္ဆာင္ေသာလည္း တျခားေသာ အြန္လိုင္းသုံး ပရိုဂရမ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းစာပို႔မႈအတြက္ ဂ်ီေမးလ္ (Gmail)၊ အြန္လိုင္းသိုေလွာင္မႈအတြက္ ဂူဂယ္ဒရိုက္ (Google Drive)၊ အြန္လိုင္း ႐ုံးသုံးပစၥည္း ဂူဂယ္ေဒါ့ (Google Docs) ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ဂူဂဲလ္ပလပ္စ္ (Google+) တို႔ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသုံးျပရန္အတြက္ အင္တာနက္ရွာေဖြေရး အက္ပလီေကးရွင္း၊ ဓာတ္ပုံတည္းျဖတ္ျခင္း အက္ပလီေကးရွင္း ႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝထားသည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ လည္ပတ္မႈ စနစ္ျဖစ္ေသာ အန္ထရိုက္ လည္ပတ္မႈစနစ္ (Android OS) နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈစနစ္ ခ႐ုန္း (Chrome OS) တို႔ျဖစ္သည္။ အခုေနာက္ပိုင္းတြင္အမာထည္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ့လာခဲ့သည္။ ပစၥည္းေကာင္း၍ ေဈးခ်ိဳေသာ နက္စပ္ဖုန္း (Nexus) ႏွင့္ မိုတိုရိုလာ မိုဘိုင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂူဂယ္ ဖိုင္ဘာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ကန္စၿမိဳ႕တြင္ စတည္ခဲ့သည္။

ဂူဂယ္သည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ အခ်က္အလက္စင္တာမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဆာဗာေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ လည္ပတ္ေနသည္။ ၁ ရက္လွ်င္ အြန္လိုင္းရွာေဖြမႈေပါင္း သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရွာေဖြေပးေနသည္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ)။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ အခ်က္အလက္မ်ားအရ www.google.com သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လည္ပတ္မႈအမ်ားဆုံး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဂူဂယ္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဘာသာစကား မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖတ္ရႈနိုင္ၿပီး တျခားလူသုံးမ်ားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွာ ယူက်ဳ႕ (YouTube) ႏွင့္ ဘေလာ့ဂါ (Blogger) တို႔ျဖစ္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္း ျပင္ဆင္
ဂူဂယ္ သည္ ၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ လယ္ရီေပ့ခ်္(Larry Page) နဲ႕ ဆာေဂး ဘရင္ (Sergey Brin) ဟူေသာ စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ေက်ာင္းသား ၂ ေယာက္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ Search engine အေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္မွ စတင္ခဲ့သည္။

အစပိုင္းတြင္ သူတို႔၏ search engine ကို BackRub လို႔ အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဆိုဒ္တစ္ခု၏ အေရးပါမႈကို သူ႕ကို ရည္ၫႊန္းထားတဲ့ backlinks ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ခန႔္မွန္း သတ္မွတ္ ဖို႔ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမတိုင္မီက ထိုနည္းစနစ္ကို သုံးထားေသာ Rankdex အမည္ရွိ search engine တစ္ခု ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ သီးစစ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဂူဂယ္ ျဖစ္လာမည့္ search engine အတြက္ အေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အစပိုင္းတြင္ သူတို႔ search engine ၏ လိပ္စာသည္ စတန္းဖို႔ဒ္ ယူနီဗာစီတီ၏ subdomain တစ္ခုျဖစ္ေသာ google.stanford.edu အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ google.com ဒိုမိန္း ကို ၁၉၉၇ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္မွ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ Google Inc. ကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ ကားဂိုေထာင္ထဲတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို စတင္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြ အရင္းအႏွီးကို Sun Microsystems ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ Andy Bechtolsheim က ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ တန္ ခ်က္လက္မွတ္တစ္ခု စတင္ ထုတ္ေပးရာမွ အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္လာၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁.၁ သန္းအထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ မတ္လ တြင္ ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားတြင္ ရွိေသာ Palo Alto သို႔ ကုမၸဏီကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအေဆာက္အဦးမ်ားကို Googleplex အျဖစ္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ဂူဂယ္သည္ ရိုးစင္းေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လြယ္ကူစြာ အသုံးခ်နိဳင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အသုံးခ်သဴ အမ်ားစုက ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝဝခုႏွစ္ က စတင္ၿပီး ဂူဂယ္တြင္ search keywords ေတြကို အေျခခံေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား စတင္ ထည့္သြင္းလာခဲ့သည္။

ဂူဂယ္ အမည္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ "googol" (၁ ေနာက္မွ သုည ၁၀၀ လုံး) ဟူေသာ စာလုံးကို google ဟု မွားေပါင္းရာက စလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ Merriam Webster Collegiate Dictionary ႏွင့္ Oxford English Dictionary မ်ားတြင္ google ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို "အင္တာနက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ ဂူဂယ္ search engine ကို အသုံးျပဳျခင္း" ဟု ၂၀၀၆ မွ စတင္ကာ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္စင္တာမ်ား ျပင္ဆင္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ဂူဂယ္သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ တြင္ အခ်က္အလက္စင္တာ ၆ ခု၊ ခ်ီလီနိုင္ငံ၊ ဖင္လန္နိုင္ငံ၊ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတို႔တြင္ စင္တာ ၁ ခုထိ ထားရွိလည္ပတ္ေနသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ေနာက္ထပ္ အာရွတိုက္တြင္ အခ်က္အလက္စင္တာ ၃ ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္အလက္စင္တာမ်ားကို စင္ကာပူ၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစားက ဂူဂယ္၏ အခ်က္အလက္စင္တာမ်ားၾကား အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔မႈသည္အေမရိကန္နိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး ေအဂ်င္စီမွ "MUSCULAR" ဟုေခၚေသာ ပရိုဂရမ္ ႏွင့္ တားဆီးထားၿပီး အခ်က္အလက္ေပးမႈမ်ားၾကားတြင္ မည္သို႔မွ စာဝွက္ထားျခင္း (encrypt) မရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈမ်ားတြင္ စာဝွက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပင္ဆင္
ဂူဂယ္၏ အဓိက ဆားဗစ္သည္ Google web search engine ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား ထင္ရွား လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဆားဗစ္မ်ား ရွိသည္။ Google ၏အျခားဆားဗစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂ်ီေမးလ္ သည္လည္း ထင္ရွားေသာ အီလက္ထေရာႏွစ္ စာပို႔စနစ္ျဖစ္သည္။ Google Reader ၊ Google Document ၊ Google Photo အစရွိသည္တို႔သည္ ၎၏ အခမဲ့ ဆားဗစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခမဲ့ ဆားဗစ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ၁ GB ျပည့္သြားပါက ေငြေပး၍ ဝယ္ယူအသုံးျပဳနိုင္သည္။ Google Chrome သည္လည္း သြက္လက္ေပါ့ပါးေသာ Browser တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ျပင္ဆင္
ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ျပင္ဆင္
Google သည္ သူ၏ Google Web Mail Service ထဲတြင္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ထပ္မံထည္သြင္းလိုက္သည္။ ယခင္က ဖုန္းေခၚဆိုနိုင္ေသာ္လည္း Gtalk တြင္ @gtalk2viop ဆိုေသာ address ကိုတဆင့္ခံၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ရိုက္ထည့္မွ ေခၚဆိုနိုင္ခဲ့သည္။ ယခု feature အသစ္တြင္ Phone feature အျပည့္ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ေခၚဆိုမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပလာသည္။ နိုင္ငံကုဒ္ ကိုလည္း တပါတည္း တြဲထည့္ေပးထားသည္။ ၎ feature အသစ္တြင္ ေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏႈန္းထားႏွင့္ online မွ ေငြအလြယ္တကူေျခနိုင္ေသာ feature မ်ားထည့္ေပးထားသည္။

စီးပြားေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ျပင္ဆင္
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဂူဂဲလ္ရွာေဖြေရးပစၥည္း (Google Search Appliance ) ဟု အမည္ရေသာ ပရိုဂရမ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၃ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ မီနီဗားရွင္း ကိုမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြေရး။ စီးပြားေရး အက္ဒီရွင္ (Custom Search Business Edition) ကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ google.com ကို ေၾကာ္ျငာမ်ားမပါဝင္ဘဲ အသုံးျပနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဂူဂယ္ အက္ပလီေကးရွင္း မ်ားကို ပိုမိုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်ီေမးလ္ (Gamil) ႏွင့္ ဂူဂယ္ ေဒါ့ (Google Docs) တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္းျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Edition အေျမာက္အမ်ား ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အေျခခံ အခမဲ့ (စံသတ္မွတ္ထားေသာ Edition)၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အစိုးရအတြက္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ေကာ္ပိုရိတ္ေရးရာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပင္ဆင္
ေဖာ္ကြၽန္းမဂၢဇင္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဂူဂယ္ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔မွ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တို႔တြင္ စတုတၳေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးကုမၸဏီအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ဂူဂယ္၏ လုပ္ငန္းေရးရာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားမွာ "မေကာင္းတာမလုပ္ဘဲ ပိုက္ဆံရနိုင္တယ္"၊ "သင္ဟာ တူညီဝတ္စုံမဝတ္ဘဲ လူအမ်ားေလးစားရေသာလူျဖစ္နိုင္သည္"၊ "အလုပ္ကို စိန္ေခၚရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈဟာ ေပ်ာ္စရာျဖစ္သင့္ပါတယ္" တို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဂူဂယ္တြင္ ဝန္ထမ္း ၄၇၇၅၆ ဦး အလုပ္လုပ္ေနၾကကာ ေဆာ့ဝဲလ္ ေရးသူ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး ႐ုံးခြဲ ၄၀ ေက်ာ္တြင္ ႐ုံးစိုက္ထားသည္။

Easter eggs and April Fool's Day jokes ျပင္ဆင္
ကိုးကား ျပင္ဆင္
↑ Company။ Google။ January 16, 2015 တြင္ ျပန္စစ္ၿပီး။
↑ Claburn၊ Thomas။ Google Founded By Sergey Brin, Larry Page... And Hubert Chang?!?။ InformationWeek။ August 31, 2011 တြင္ ျပန္စစ္ၿပီး။
↑ Locations - Google Jobs။ Google.com။ September 27, 2013 တြင္ ျပန္စစ္ၿပီး။
↑ Management Team - Company - Google။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ Google Inc. 2013 Annual Report Form (10-K) (XBRL)။ United States Securities and Exchange Commission (February 12, 2014)။
↑ Google Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2014 Results။ Google။
↑ Google Inc. Annual Reports။ Google

Download


Unicode Version
ဂူဂယ်
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အင်တာနက်နှင့် နည်းပညာ ကော်ပိုရေးရှင်း
ဂူဂယ် (Google) ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်တွင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးနှင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာလုပ်ငန်းများကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နေသော အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ တည်နေရာမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် Mountain View တွင်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ ၂၀၀၇ အထိ အချိန်ပြည့်အလုပ်သမား ၁၃၇၄၈ ဦး ရှိသည်ဟု သိရသည်။ Google ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်း၍ အားလုံးအသုံးချနိုင်ရန်နှင့် အကျိုးရှိအောင် သုံးနိုင်ရန် ("organize the world's information and make it universally accessible and useful.") ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

ဂူဂယ်
Google 2015 logo.svg
Googleplex-Patio-Aug-2014.JPG
ဂူဂယ်၏ မူလနှင့် အကြီးဆုံးဖြစ်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနယ်မြေ ဂူဂယ်ပလပ်ရှ်
အမျိုးအစား
အများဆိုင်
လုပ်ငန်း
အင်တာနက်
ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၈ စက်တင်ဘာ ၄
မိုင်လိုပါ့ခ် ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု[၁][၂]
တည်ထောင်သူများ
လယ်ရီပေ့ချ်
ဆာဂေး ဘရင်
ဌာနချုပ်
ဂူဂယ်ပလပ်ရှ် ၊ မိုင်လိုပါ့ခ် ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား[၃], အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဝန်ဆောင်မှု ဧရိယာ
ကမ္ဘာအနှံ့
အရေးပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဆန်ဒါ ပစ်ချိုင်း (စီအီးအို)[၄]
ဝင်ငွေ
Increase အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆.၀၀၁ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အခွန်မဆောင်မှီ ဝင်ငွေ
Increase အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆.၄၉၆ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အသားတင် ဝင်ငွေ
Increase အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄.၄၄၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
Increase အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၁.၃၃ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး
Increase အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၄.၅ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)[၅]
အလုပ်သမားဦးရေ
၅၃၆၀၀ (၂၀၁၄)[၆]
ကုမ္ပဏီခွဲ
အက်ဒ်မော့ဘ်၊ ဒါဘယ်ကလစ်၊ အွန်တူး နည်းပညာအသုံးချသိပ္ပံ၊ ပစ်နစ်၊ ယူကျူ့ဘ်၊ ဇေဂတ်၊ ဝေ့ဇ်၊ ဘလော့ဂါ၊ စလစ်လော့အင်၊ ဘော့စတွန် ဒိုင်းနမစ်၊ ဘမ့်ပ်၊ နက်စ် လပ်(ဓာတ်ခွဲခန်း)၊ ဒိဗ် မိုင်းန်၊ ဒဗလျူအိုင်အမ်အမ် တစ်(ဝမ်း)၊ ဗိုင်းရပ်စ်တိုတယ်၊ မော်တာရိုလာ မိုင်ဘိုင်လတီ၊ ဂူဂယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ ဂူဂယ်စတိုး(ဆိုင်)၊ ကီးဟိုး၊ ဂူဂယ် ချိုင်းနား (တရုတ်နိုင်ငံ ဂူဂယ်)၊ အိုင်တီအေ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ အင်းမေ့(ဓာတ်ပုံ)အမေရိကား၊ ကယ်လ်တစ်ရှ်၊ ဖိဒ်ဘန်းနား၊ နီယိုတိုနစ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ပိခ်စထရင်း၊ ပိုစတနီ၊ ဂူဂယ်အဖွဲ့ပေါင်းစုအောက်ရှိ ကွန်ယက်၊ ဒီမာ့ခ် ရုပ်သံလွှင့်၊ ဂျီ ဆုအိုင်တီ(တည်းခိုခန်း)၊ ဂူဂယ် ကလောပ်(တိမ်) ပလက်ဖောင်း၊ ဂျီဗွီ၊ အန်ဒိုရှန်၊ ဂူဂယ်စွမ်းအင်၊ ဘက်ဖာဘော့ရှ် စသည်တို့အပြင် အများအပြား
ဝက်ဘ်ဆိုက်
google.com
References: [၇]
Google ကိုစတင်တည်ထောင်သူများမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်သော လယ်ရီပေ့ချ် နှင့် ဆာဂေး ဘရင် တို့မှ Google အား ရှာဖွေရေး စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီလ တွင်စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Google ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ အဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့တွင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ အဖြစ်သက်မှတ်ခဲ့သည်။ အစကနဦး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးနှင့် စီးပွားရေးကြော်ငြာ လုပ်ငန်း များအပြင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အခြေပြု အီလက်ထရောနစ် စာပို့စနစ်များ၊ အွန်လိုင်း မြေပုံလမ်းညွှန်များ ၊ ရုံးသုံး ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် အွန်လိုင်းတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်များ ဝေမျှခြင်းများ လုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။

ဂူဂယ်သည် အဓိကသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးကို အဓိက လုပ်ဆာင်သောလည်း တခြားသော အွန်လိုင်းသုံး ပရိုဂရမ်များကိုလည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းစာပို့မှုအတွက် ဂျီမေးလ် (Gmail)၊ အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုအတွက် ဂူဂယ်ဒရိုက် (Google Drive)၊ အွန်လိုင်း ရုံးသုံးပစ္စည်း ဂူဂယ်ဒေါ့ (Google Docs) နှင့် လူမှုကွန်ရက် ဂူဂဲလ်ပလပ်စ် (Google+) တို့ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြရန်အတွက် အင်တာနက်ရှာဖွေရေး အက်ပလီကေးရှင်း၊ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် စာတိုပေးပို့မှု အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်း ထုတ်ဝေထားသည်။ နောက်ထပ် အဓိက လုပ်ငန်းဖြစ်သောလုပ်ငန်းမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် လည်ပတ်မှု စနစ်ဖြစ်သော အန်ထရိုက် လည်ပတ်မှုစနစ် (Android OS) နဲ့ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်မှုစနစ် ခရုန်း (Chrome OS) တို့ဖြစ်သည်။ အခုနောက်ပိုင်းတွင်အမာထည် လုပ်ငန်းများကိုလည်း တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကောင်း၍ ဈေးချိုသော နက်စပ်ဖုန်း (Nexus) နှင့် မိုတိုရိုလာ မိုဘိုင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလတွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဂူဂယ် ဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ကန်စမြို့တွင် စတည်ခဲ့သည်။

ဂူဂယ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အချက်အလက်စင်တာများ တည်ဆောက်ထားပြီး ဆာဗာပေါင်း ၁ သန်းကျော်နှင့် လည်ပတ်နေသည်။ ၁ ရက်လျှင် အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုပေါင်း သန်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို ရှာဖွေပေးနေသည် (၂၀၀၉ ခုနှစ် အချက်အလက်များအရ)။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလ အချက်အလက်များအရ www.google.com သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လည်ပတ်မှုအများဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဂူဂယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဘာသာစကား မျိုးစုံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး တခြားလူသုံးများသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှာ ယူကျု့ (YouTube) နှင့် ဘလော့ဂါ (Blogger) တို့ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်း ပြင်ဆင်
ဂူဂယ် သည် ၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီလတွင် လယ်ရီပေ့ချ်(Larry Page) နဲ့ ဆာဂေး ဘရင် (Sergey Brin) ဟူသော စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ပီအိပ်ချ်ဒီ ကျောင်းသား ၂ ယောက် တင်သွင်းခဲ့သော Search engine အကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်မှ စတင်ခဲ့သည်။

အစပိုင်းတွင် သူတို့၏ search engine ကို BackRub လို့ အမည်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုဒ်တစ်ခု၏ အရေးပါမှုကို သူ့ကို ရည်ညွှန်းထားတဲ့ backlinks တွေပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်း သတ်မှတ် ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းမတိုင်မီက ထိုနည်းစနစ်ကို သုံးထားသော Rankdex အမည်ရှိ search engine တစ်ခု ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် သီးစစ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ဂူဂယ် ဖြစ်လာမည့် search engine အတွက် အခြေခံများ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် သူတို့ search engine ၏ လိပ်စာသည် စတန်းဖို့ဒ် ယူနီဗာစီတီ၏ subdomain တစ်ခုဖြစ်သော google.stanford.edu အနေဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ google.com ဒိုမိန်း ကို ၁၉၉၇ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်မှ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် Google Inc. ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ ကားဂိုထောင်ထဲတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို စတင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ငွေ အရင်းအနှီးကို Sun Microsystems ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Andy Bechtolsheim က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ တန် ချက်လက်မှတ်တစ်ခု စတင် ထုတ်ပေးရာမှ အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပါဝင်လာပြီး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်းအထိ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၉၉၉ မတ်လ တွင် ဆီလီကွန် တောင်ကြားတွင် ရှိသော Palo Alto သို့ ကုမ္ပဏီကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအဆောက်အဦးများကို Googleplex အဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။ ဂူဂယ်သည် ရိုးစင်းသော ဒီဇိုင်းနှင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်မှုတို့ကြောင့် အသုံးချသူ အများစုက နှစ်သက်ခဲ့ကြသည်။ ၂ဝဝဝခုနှစ် က စတင်ပြီး ဂူဂယ်တွင် search keywords တွေကို အခြေခံသော ကြော်ငြာများ စတင် ထည့်သွင်းလာခဲ့သည်။

ဂူဂယ် အမည် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ "googol" (၁ နောက်မှ သုည ၁၀၀ လုံး) ဟူသော စာလုံးကို google ဟု မှားပေါင်းရာက စလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ Merriam Webster Collegiate Dictionary နှင့် Oxford English Dictionary များတွင် google ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို "အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များရယူရန် ဂူဂယ် search engine ကို အသုံးပြုခြင်း" ဟု ၂၀၀၆ မှ စတင်ကာ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

အချက်အလက်စင်တာများ ပြင်ဆင်
၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဂူဂယ်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် အချက်အလက်စင်တာ ၆ ခု၊ ချီလီနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူ နှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတို့တွင် စင်တာ ၁ ခုထိ ထားရှိလည်ပတ်နေသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက နောက်ထပ် အာရှတိုက်တွင် အချက်အလက်စင်တာ ၃ ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ ထပ်မံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအချက်အလက်စင်တာများကို စင်ကာပူ၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် ဟောင်ကောင်တို့တွင် တည်ဆောက်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစားက ဂူဂယ်၏ အချက်အလက်စင်တာများကြား အချက်အလက်များပေးပို့မှုသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသား လုံခြုံရေး အေဂျင်စီမှ "MUSCULAR" ဟုခေါ်သော ပရိုဂရမ် နှင့် တားဆီးထားပြီး အချက်အလက်ပေးမှုများကြားတွင် မည်သို့မှ စာဝှက်ထားခြင်း (encrypt) မရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အချက်အလက်ပေးပို့မှုများတွင် စာဝှက်ထားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပြင်ဆင်
ဂူဂယ်၏ အဓိက ဆားဗစ်သည် Google web search engine ဖြစ်သော်လည်း အခြား ထင်ရှား လူကြိုက်များသော ဆားဗစ်များ ရှိသည်။ Google ၏အခြားဆားဗစ်တစ်ခုဖြစ်သော ဂျီမေးလ် သည်လည်း ထင်ရှားသော အီလက်ထရောနှစ် စာပို့စနစ်ဖြစ်သည်။ Google Reader ၊ Google Document ၊ Google Photo အစရှိသည်တို့သည် ၎င်း၏ အခမဲ့ ဆားဗစ်များဖြစ်ကြသည်။ အခမဲ့ ဆားဗစ်ဟုဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့ သတ်မှတ်ပေးထားသော ၁ GB ပြည့်သွားပါက ငွေပေး၍ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ Google Chrome သည်လည်း သွက်လက်ပေါ့ပါးသော Browser တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကြော်ငြာလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်
ဆော့ဖ်ဝဲများ ပြင်ဆင်
Google သည် သူ၏ Google Web Mail Service ထဲတွင် ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအသစ် ထပ်မံထည်သွင်းလိုက်သည်။ ယခင်က ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သော်လည်း Gtalk တွင် @gtalk2viop ဆိုသော address ကိုတဆင့်ခံပြီး ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မှ ခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ယခု feature အသစ်တွင် Phone feature အပြည့်ပါဝင်လာသောကြောင့် ခေါ်ဆိုမှု ပိုမိုအဆင်ပြေလာသည်။ နိုင်ငံကုဒ် ကိုလည်း တပါတည်း တွဲထည့်ပေးထားသည်။ ၎င်း feature အသစ်တွင် ခေါ်ဆိုမှု မှတ်တမ်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားနှင့် online မှ ငွေအလွယ်တကူခြေနိုင်သော feature များထည့်ပေးထားသည်။

စီးပွားရေး ထုတ်ကုန်များ ပြင်ဆင်
၂၀၀၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးပစ္စည်း (Google Search Appliance ) ဟု အမည်ရသော ပရိုဂရမ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် နည်းပညာ ရှာဖွေမှုများကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၃ နှစ်ကြာသောအခါ သေးငယ်သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရည်ရွယ်သော မီနီဗားရှင်း ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေရေး။ စီးပွားရေး အက်ဒီရှင် (Custom Search Business Edition) ကို စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ယင်းသည် google.com ကို ကြော်ငြာများမပါဝင်ဘဲ အသုံးပြနိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုကို အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

ဂူဂယ် အက်ပလီကေးရှင်း များကို ပိုမိုဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဂျီမေးလ် (Gamil) နှင့် ဂူဂယ် ဒေါ့ (Google Docs) တို့ကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို Edition အမြောက်အများ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အခြေခံ အခမဲ့ (စံသတ်မှတ်ထားသော Edition)၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နှင့် အစိုးရအတွက် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးထုတ်ဝေခဲ့သည်။

ကော်ပိုရိတ်ရေးရာ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြင်ဆင်
ဖော်ကျွန်းမဂ္ဂဇင်း၏ ဖော်ပြချက်အရ ဂူဂယ်ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တို့မှ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တို့တွင် စတုတ္ထနေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် ဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက် အလုပ်လုပ်ရန် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ဂူဂယ်၏ လုပ်ငန်းရေးရာ ဆောင်ပုဒ်များမှာ "မကောင်းတာမလုပ်ဘဲ ပိုက်ဆံရနိုင်တယ်"၊ "သင်ဟာ တူညီဝတ်စုံမဝတ်ဘဲ လူအများလေးစားရသောလူဖြစ်နိုင်သည်"၊ "အလုပ်ကို စိန်ခေါ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စိန်ခေါ်မှုဟာ ပျော်စရာဖြစ်သင့်ပါတယ်" တို့ ဖြစ်သည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ် အချက်အလက်များအရ ဂူဂယ်တွင် ဝန်ထမ်း ၄၇၇၅၆ ဦး အလုပ်လုပ်နေကြကာ ဆော့ဝဲလ် ရေးသူ ၁ သောင်းကျော် ပါဝင်ပြီး ရုံးခွဲ ၄၀ ကျော်တွင် ရုံးစိုက်ထားသည်။

Easter eggs and April Fool's Day jokes ပြင်ဆင်
ကိုးကား ပြင်ဆင်
↑ Company။ Google။ January 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Claburn၊ Thomas။ Google Founded By Sergey Brin, Larry Page... And Hubert Chang?!?။ InformationWeek။ August 31, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Locations - Google Jobs။ Google.com။ September 27, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Management Team - Company - Google။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ Google Inc. 2013 Annual Report Form (10-K) (XBRL)။ United States Securities and Exchange Commission (February 12, 2014)။
↑ Google Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2014 Results။ Google။
↑ Google Inc. Annual Reports။ Google

Download

Welcome{ HERE } GO


Welcome{ HERE } GO
လာရောက်အားပေးသူအေပါင်းမဂင်္လာအေပါင်းနဲ့ျပည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ္ပါသည်
   လာေရာက္အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ
Download


​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO
လာေရာက္အားေပးသူအေပါင္းမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္

Share this:

Post a Comment
 
Copyright © ကိုရဲ(နည္​းပညာ). Designed by YPL | Distributed By Myanmar Blogger Guide